ES  |  
Imagen de Bienvenida

Verificació segura de documents

Servei de Verificació de documents de Ajuntament de Castellbisbal.

Des d'aquesta pàgina podreu verificar la validesa del document que posseïu mitjançant la comprovació del Codi segur de verificació que es troba imprès en el mateix (seqüencia de números i lletres). Si el document és vàlid, podreu obtenir una còpia de l'original en format electrònic.

Per favor, responeu a la següent pregunta per poder comprovar el Codi segur de verificació