ES  |  
Imagen de Bienvenida

Requisits

Aquest Portal de Serveis Telemàtics està desenvolupat basant-nos en la tecnologia Java, així com complint els requisits d'accessibilitat establerts per la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, per als llocs web d' Administracions Públiques.

Navegadors

Per a la seva correcta utilització haurà d'accedir a ell mitjançant:

  • Microsoft Edge versió 44.0 o superior. Podeu obtenir-lo aquí
  • Mozilla Firefox versió 3.0 o superior. Podeu obtenir-lo aquí
  • Google Chrome versió 46 o superior. Pot descarregar-ho aquí
  • Opera versió 33 o superior. Pot descarregar-ho aquí
  • Safari versió 9 o superior. Pot descarregar-ho aquí

Per a una major seguretat i bon ús de l'Oficina Virtual, us recomanem que utilitzeu sempre les últimes versions dels navegadors ja que són més segures i més potents que les antigues.

Signatura Digital

Per poder realitzar signatures digitals és necessari instal·lar l'aplicació oficial Autofirma. Un cop instal·lada per al seu correcte ús heu de comprovar que a Preferències / General / Configuració de xarxa teniu DESMARCAT l'opció següent: \"Acceptar només conexions amb llocs segurs\" Descarregueu-vos la versió necessària d'acord amb el vostre sistema operatiu:

Certificats digitals admesos

Per a la realització d'alguns tràmits és necessària la utilització de certificats digitals, que aporten una més gran seguretat i fiabilitat als tràmits que mitjançant el mateix es poden realitzar. Els certificats que actualment admet aquest Portal de Serveis Telemàtics són:

La pàgina web de la FNMT s'obrirà en una nova finestra

Si no posseeix un certificat digital emès per la Real Casa de la Moneda (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre) podrà obtenir-lo aquí, on trobarà les indicacions necessàries per poder realitzar la seva gestió.

Si vostè usa el navegador Firefox i disposa dun certificat digital emès per la FNMT importat en el seu navegador però aquest no detecta dit certificat o obté lerror "Error obtenint la signatura digital de la sol·licitud", comprovi que té el certificat instal·lat correctament així com els certificats de la pròpia *FNMT. Pot descarregar-los aquí

Si vostè fa servir el navegador Firefox i disposa dun certificat digital emès per la FNMT en targeta criptogràfica però el seu navegador no detecta aquest certificat, necessita descarregar i instal·lar el paquet que proporciona la pròpia FNMT. Pot descarregar-lo {0}

La pàgina web del DNI Electrònic s'obrirà en una finestra nova

És possible fer servir en aquest portal DNIe. Per als processos de signatura digital amb DNIe, recomanem l'ocupació de Firefox o un altre navegador, ja que s'han detectat problemes amb Internet Explorer. Per a més informació sobre el DNI Electrònic visiti el seu lloc web: http://www.dnielectronico.es

La pàgina web de CAT Cert s'obrirà en una finestra nova

Si disposa d'un certificat emès per l'Agència Catalana de Certificació CatCert del tipus CPISR o CPX, o les seves variants amb càrrec CPISRC o CPCX pot fer-los servir en aquest portal. Per obtenir més informació sobre aquests certificats, pot consultar la seva pàgina web: http://www.catcert.es

La pàgina web IZENPE s¿obrirà en una nova finestra

En la realització de tràmits on-line també és possible aportar certificats emesos per IZENPE. Per a l¿obtenció d¿aquest certificat podeu trobar la informació necessària aquí

La pàgina web de l'entitat certificadora s'obrirà en una nova finestra.

En la realització de tràmits on-line també és possible aportar certificats emesos per AC CAMERFIRMA. Per a lobtenció daquest certificat pot trobar la informació necessària aquí

La pàgina web de l'entitat certificadora s'obrirà en una nova finestra.

En la realització de tràmits on-line també és possible aportar certificats emesos per ANF AC. Per a lobtenció daquest certificat pot trobar la informació necessària aquí

AC - Uanataca

En la realització de tràmits on-line també és possible aportar certificats emesos per Uanataca. Per a lobtenció daquest certificat pot trobar la informació necessària

La pàgina web de l'entitat certificadora s'obrirà en una nova finestra.

En la realització de tràmits on-line també és possible aportar certificats emesos per VINCASIGN AC. Per a lobtenció daquest certificat pot trobar la informació necessària aquí

La pàgina web de l'entitat certificadora s'obrirà en una nova finestra.

En la realització de tràmits on-line també és possible aportar certificats emesos per AC Firmaprofesional. Per a lobtenció daquest certificat pot trobar la informació necessària aquí


Programes addicionals

Encara que no es requereix cap software especial per a la majoria dels tràmits on-line que es poden realitzar des del Portal de Serveis Telemàtics, si necessités tenir instal·lat al seu ordinador el programa Adobe Reader, per poder visualitzar i imprimir alguns documents. Podrà descarregar-sel gratuïtament {0}