ES  |  
Imagen de Bienvenida
Ets a: Inici Tràmits electrònics Alta o modificació de creditors a l 'Ajuntament

Alta o modificació de creditors a l 'Ajuntament

Per fer la sol·licitud heu d'omplir completament el formulari següent. Un cop omplert el formulari l'heu de signar amb certificat digital abans d'aportar-lo en el tràmit.

 

Informació important del tràmit:

Únicament s’admetrà el document d’alta de creditors acompanyat amb un certificat de l’entitat financera original electrònic:
• El present document d’alta de creditors ha de ser signat electrònicament, havent de transmetre a l’Ajuntament aquest document original electrònic amb la signatura electrònica del creditor.
• El certificat de l’entitat financera ha de ser vigent (amb una antiguitat màxima de 6 mesos) electrònic original preferentment signat electrònicament. Nombroses entitats ja emeten certificats de titularitat bancària a través de les seves aplicacions o pàgines electròniques.
• No s’admetran documents electrònics que no siguin originals, de tal forma que no s’admeten en cap cas digitalitzacions de documents signats a mà ja que no es pot demostrar la seva validesa. El document d’alta o modificació de creditor ha de tenir en tot cas la signatura electrònica del creditor.
• En cap cas, no s’admeten rebuts ni en paper ni electrònics com certificats bancaris. El certificat de l’entitat financera ha de testimoniar clarament la titularitat del compte en el moment de la presentació del document d’alta o modificació de creditor.
• En cas de presentació electrònica no s’admet la seva presentació via correu electrònic.

 

Aporteu el formulari amb la documentació addicional que es descriu al mateix formulari a través del següent enllaç:

 

Presentació de la sol·licitud

 

Per accedir al tràmit electrònic us haureu d´identificar. Si ja sou usuaris registrats a l´Oficina Virtual, podreu accedir-hi mitjançant idCAT mòbil o certificat digital.

Cal registrar-s´hi prèviament per accedir a aquest tràmit. En cas de dubte sobre el funcionament de la plataforma podeu consultar la següent guia d'usuari: